NOTA PRAWNA

Korzystanie z usług Cukierni Lukullus (dalej Serwisy): strony internetowej (dalej Strona), sklepu internetowego (dalej Sklep internetowy) oraz systemu zamówień na urządzeniach mobilnych znajdujących się w firmowych punktach sprzedaży (dalej System zamówień), podlega poniższym regulacjom. Ich całkowita akceptacja jest warunkiem korzystania z tych usług.

Zawartość Serwisów, w tym w szczególności logotypy, zdjęcia, teksty, produkty są własnością firmy Lukullus H.Judycka, A.Judycki s.c., która posiada do nich pełnię praw autorskich. Kopiowanie lub udostępnianie tej zawartości musi posiadać wyraźne oznaczenie na temat ich autorstwa. Zabrania się ich używania bez zgody firmy Lukullus do celów komercyjnych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych, które nam powierzasz jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dokładamy wszelkich starań w celu zabezpieczenia Twojej prywatności. W związku z tym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych jest Halina Judycka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Halina Judycka – wspólnik spółki cywilnej LUKULLUS s. c. w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 5240002751, REGON 010961134 i Albert Judycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Albert Judycki – wspólnik spółki cywilnej LUKULLUS s.c. w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 5262357852, REGON 142593932, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą LUKULLUS Halina Judycka Albert Judycki spółka cywilna w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 1131919684, REGON 012951683 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

2. Jakiego rodzaju dane zbieramy?

 • gdy korzystasz ze sklepu internetowego lub z naszego systemu zamówień, zbieramy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email, nr telefonu) oraz dane adresowe;
 • gdy składasz zamówienie w sklepie internetowym, zbieramy również Twój adres IP.

3. W jaki sposób pobieramy dane?

 • używając danych logowania bądź danych koniecznych do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.cukiernialukullus.pl;
 • używając plików cookie;
 • przez system zamówień na urządzeniach mobilnych;
 • z korespondencji e-mailowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisów będzie niemożliwe.

4. Do czego używamy Twoich danych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji zamówień;
 • obsługi Twojego żądania, zlecenia, wniosku lub zapytania;
 • kontaktu z Tobą;
 • rozpatrzenia Twojej reklamacji;
 • w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie ze sklepu internetowego lub systemu zamówień – korzystania z pełnej funkcjonalności tych systemów – podstawą prawną jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze sklepu internetowego lub systemu zamówień lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego
  interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Twoje dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty, z którymi współpracujemy, w następujących celach:

 • realizacji Twojego zamówienia i dostarczenia produktów lub usług;
 • realizacji wybranego przez Ciebie sposobu płatności;
 • przechowywania dokumentacji księgowej.

5. Jak możesz kontrolować przekazane przez Ciebie dane?

 • masz prawo dostępu do informacji o Tobie, które przechowujemy;
 • na Twoją prośbę dostarczymy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy;
 • masz prawo do żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.

Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami kontaktować jak niżej.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

6. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

 • telefonicznie pod numerem telefonu 0 726 26 26 00 w godzinach 6:00- 13:00
 • e-mailowo pod adresem biuro@cukiernialukullus.pl

7. Kto może otrzymać Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: księgowo- rachunkowej, płatniczej oraz technicznej (obsługa Serwisów).

8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

 • korzystania ze sklepu internetowego lub systemu zamówień – Twoje dane osobowe oraz dane kontaktowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat do momentu ostatniego logowania;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim korzystaniem ze sklepu internetowego www.cukiernialukullus.pl lub systemu zamówień lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu
  lub obrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • spełnienia obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji księgowej).

POLITYKA CIASTECZEK

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się na stronie www. W tym celu stosujemy pliki cookie. Plik cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Twojego komputera lub urządzenia mobilnego. Pliki cookie wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania Twoich preferencji czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności strony www nie będą działały w sytuacji, gdy nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookie.

Instalowanie plików cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka. Trwałe pliki cookie nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to by informacje o wyborach użytkownika nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika Serwisów.

Możesz usunąć cookie z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej – wówczas tzw. pliki cookie trwałe, które pozostają w naszych systemach analitycznych, nie będą przypisywane Twojej kolejnej sesji przeglądania strony www.cukiernialukullus.pl.

Pliki cookie aby zapamiętywać sposób korzystania przez Ciebie ze strony www i ułatwić Ci jej przeglądanie. Dzięki temu, możemy lepiej dopasować prezentowane treści oraz funkcjonalności do Twoich potrzeb.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy pod adresem www.cukiernialukullus.pl prowadzą Halina Judycka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Halina Judycka – wspólnik spółki cywilnej LUKULLUS s. c. w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 5240002751,
  REGON 010961134 i Albert Judycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Albert Judycki – wspólnik spółki cywilnej LUKULLUS s.c. w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 5262357852, REGON 142593932, działający wspólnie w ramach
  umowy spółki cywilnej pod nazwą LUKULLUS Halina Judycka Albert Judycki spółka cywilna w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 1131919684, REGON 012951683.
 2. Pod adresem www.cukiernialukullus.pl Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przyjmowania i realizacji zamówień na produkty cukiernicze i ciastkarskie.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca – Halina Judycka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Halina Judycka – wspólnik spółki cywilnej LUKULLUS s. c. w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 5240002751, REGON 010961134 i Albert
   Judycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Albert Judycki – wspólnik spółki cywilnej LUKULLUS s.c. w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 5262357852, REGON 142593932, działający wspólnie w ramach umowy spółki
   cywilnej pod nazwą LUKULLUS Halina Judycka Albert Judycki spółka cywilna w Warszawie, przy ul. Lisowska 23, 01-820 Warszawa, NIP 1131919684, REGON 012951683.
  2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w sklepie
   internetowym dostępnym pod adresem www.cukiernialukullus.pl;
  3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę̨ pod adresem www.cukiernialukullus.pl;
  4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.cukiernialukullus.pl;
  5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość, w ramach Sklepu, sprzedaży wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, produkowanych przez niego według stosowanej przez Sprzedawcę
   receptury. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz w zakładce „Regulamin” w ramach Sklepu;
  6. Produkt – każdy wyrób dostępny do zamówienia na Stronie;
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie umowy sprzedaży na wybrane Produkty, w którym określono rodzaj i liczbę Produktów;
  8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zasady składania Zamówień

 1. Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet ze standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową. Do złożenia Zamówienia w Sklepie wymagane jest również posiadanie aktywnego
  konta poczty elektronicznej.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Klient może skorzystać z następujących sposobów:
  1. poprzez rejestrację oraz założenie konta w Sklepie („Konto”). Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza, w którym Klient podaje w szczególności swój adres e-mail i hasło, imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz akceptuje Regulamin,
   Politykę Prywatności oraz Politykę Ciasteczek. Po poprawnej rejestracji, Klient otrzymuje dostęp do Konta, z którego może korzystać po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła. Założenie Konta oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.
  2. poprzez wypełnienie formularza Zamówienia, bez dokonywania rejestracji oraz zakładania Konta. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu oraz
   akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Ciasteczek.
 3. Klient jest obowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła do Konta przed osobami trzecimi.
 4. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych.
 5. Konto Klienta jest prowadzone przez okres 3 lat od momentu ostatniego logowania. Klient w każdym czasie może usunąć swoje Konto poprzez wysłanie wiadomości e-mail z takim żądaniem do Sprzedawcy.
 6. Zamówienia można składać z odbiorem na dni w okresie do końca kolejnego miesiąca od daty, w której zamówienie jest składane.

3. Zasady zawarcia umowy

 1. W odniesieniu do Klientów posiadających Konto, procedura zawarcia umowy sprzedaży wygląda następująco:
  1. zalogowanie się do Konta,
  2. dokonanie wyboru Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka (wirtualnego);
  3. wybór miejsca oraz daty i najwcześniejszej godziny odbioru Produktów,
  4. podanie danych, na jakie ma zostać wystawiona faktura,
  5. potwierdzenie zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Ciasteczek oraz złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”;
  6. dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności;
  7. odbiór Zamówienia w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni Lukullus.
 2. W odniesieniu do Klientów zamawiających poprzez formularz Zamówienia, procedura zawarcia umowy sprzedaży wygląda następująco:
  1. dokonanie wyboru Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka (wirtualnego);
  2. wybór miejsca oraz daty i najwcześniejszej godziny odbioru Produktów,
  3. podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu;
  4. podanie danych, na jakie ma zostać wystawiona faktura,
  5. potwierdzenie zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Polityki Ciasteczek oraz złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”;
  6. dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności;
  7. odbiór Zamówienia w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni Lukullus.
 3. Dodanie Produktów do koszyka nie oznacza ich zakupu bądź rezerwacji.
 4. Klient powinien wypełnić wszystkie niezbędne pola formularza oprócz tych, które zostały wskazane jako opcjonalne.
 5. Z uwagi na różne godziny pracy punktów sprzedaży Cukierni Lukullus oraz dni wolne ustawowo od pracy może zaistnieć sytuacja, iż wybranie przez Klienta danego miejsca odbioru, godziny, daty lub Produktu nie będzie możliwe. Takie informacje będą podawane
  podczas dokonywania Zamówienia lub określone opcje wyboru nie będą dostępne.
 6. Z uwagi na politykę jakości i świeżości Produktów, Zamówienia należy składać z wyprzedzeniem. Zamówienia na dzień następny można składać do godziny poprzedzającej godzinę zamknięcia punktu sprzedaży, w którym jest planowany odbiór Produktu. W przypadku
  niektórych Produktów, takich jak ciasta drożdżowe okres wyprzedzenia jest co najmniej dwudniowy. Informacje odnośnie okresu wyprzedzenia, z jakim należy złożyć Zamówienie na dany Produkt, będą podawane podczas dokonywania Zamówienia lub określone
  opcje wyboru nie będą dostępne.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość SMS i e-mail wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia do Sklepu, w tym ze wskazaniem wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Potwierdzenie będzie wysyłane na adres email oraz nr telefonu podane
  przez Klienta w trakcie zakładania Konta bądź wskazane w formularzu Zamówienia. Z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem. Zamówienie nie zostaje złożone w przypadku braku dokonania
  płatności przez Klienta.
 8. Sprzedawca udostępnia w ramach prowadzonego Sklepu formularz zamówień, poprzez który Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży danych Produktów. Potwierdzenie wysłane na email oraz wiadomość SMS stanowią oświadczenie o przyjęciu przez Sprzedawcę
  oferty złożonej przez Klienta.
 9. Dokonanie zakupu Produktu dokumentowane jest wystawieniem faktury VAT. W przypadku wystawienia faktury na Konsumenta, będzie on zobowiązany do podania imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. W przypadku wystawienia faktury na przedsiębiorcę, Klient
  będzie zobowiązany do podania firmy przedsiębiorstwa, adresu siedziby oraz NIP.
 10. Istotne postanowienia zawieranej umowy sprzedaży są utrwalone, zabezpieczone i przekazane Klientowi w postaci faktury VAT sporządzonej w formie elektronicznej, przesłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie zakładania Konta bądź w formularzu
  Zamówienia. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, bez konieczności podpisu odbiorcy. Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie informacji, wskazanych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30
  maja 2014 r. o prawach konsumenta, w zakresie, w jakim nie wymienia ich faktura VAT.
 11. Zamówienie należy odebrać w wybranym przez Klienta punkcie sprzedaży Cukierni Lukullus wskazanym na Stronie. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów za pośrednictwem kurierów lub poczty. W przypadku nieodebrania Produktu w dacie odbioru, tj. w czasie
  wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia (od najwcześniejszej godziny odbioru do godziny zamknięcia punktu sprzedaży Cukierni Lukullus), zważywszy na politykę jakości stosowaną przez Sprzedawcę oraz z uwagi na to, że Produkt jest produktem
  szybko psującym się, Produkt zostanie zutylizowany na koniec dnia, w którym miał być odebrany.
 12. Klient, odbierając Produkt, zobowiązany jest sprawdzić stan Produktu, jego całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z Zamówieniem
 13. W momencie odbioru Produktu przez Klienta, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 14. Informacje dotyczące składu Produktów oraz wykazu alergenów są dostępne w punktach sprzedaży Cukierni Lukullus oraz na Stronie Sklepu. Klient powinien zapoznać się z treścią składu Produktów oraz wykazu alergenów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
  w przypadku, gdy Klient spożyje Produkty, na które posiada alergię pokarmową bądź które spowodują u Klienta chorobę lub inne dolegliwości zdrowotne. Sprzedawca, przyjmując i realizując Zamówienie złożone przez Klienta, nie przyjmuje odpowiedzialności
  wynikającej z możliwego złego samopoczucia Klienta bądź ubocznych reakcji organizmu Klienta związanych ze spożyciem składników zawartych w Produktach. Ewentualna odpowiedzialność może zaistnieć w przypadku, gdy podany skład będzie różnił się od
  rzeczywistego składu Produktu, a spożycie składników Produktów niewskazanych w ich składzie spowoduje złe samopoczucie Klienta lub reakcję uboczną w organizmie Klienta.

4. Ceny i formy płatności

 1. Zamieszczone ceny Produktów na Stronie Sklepu są wiążące dla stron umowy sprzedaży od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Kup i zapłać teraz”.
 2. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na Stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w Produktach oraz ich cenach zamieszczonych na Stronie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Klient ma obowiązek zapłacić za zamówione Produkty. Płatność powinna być zrealizowana za pośrednictwem systemów płatności online akceptowanych przez Sprzedawcę i dostępnych w ramach Sklepu. Płatność za Zamówienie musi zostać dokonana w 100% wartości
  złożonego Zamówienia. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane przez Sprzedawcę do Klienta po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia prawidłowego dokonania płatności przez Klienta od operatora płatności.
 5. Warunki realizacji płatności są określone szczegółowo przez operatorów płatności.

5. Reklamacje

 1. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktów (rękojmia). Konsument ma prawo tytułem rękojmi do usunięcia wady, wymiany Produktu
  na wolny od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli wada Produktu jest istotna. Wymienione uprawnienia przysługują wyłącznie Klientom będącym Konsumentami. W relacji między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rękojmia za wady
  jest wyłączona.
 2. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  1. poprzez adres email sklepwww@cukiernialukullus.pl;
  2. osobiście w miejscu odbioru Produktu, tj. punktach sprzedaży Cukierni Lukullus podanych na Stronie.
 3. W reklamacji należy wskazać:
  1. dane identyfikujące Klienta (imię i nazwisko lub nazwa),
  2. dane kontaktowe Klienta,
  3. opis Produktu, objętego reklamacją lub innych okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. przedstawić dowód zakupu (np.: potwierdzenie przelewu, potwierdzenie Zamówienia).
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w reklamacji bądź
  pisemnie.
 5. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentem. Jednocześnie Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów:
  1. Po zakończonym postępowaniu reklamacyjnym, Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek jest dostępny na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
   Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  2. Konsument, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, znajdującej się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów po zakończeniu postępowania reklamacyjnego są bezpłatne.

6. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy, w której przedmiotem świadczenia:
  1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. Sprzedawca dopuszcza jednak możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta w terminie nie później niż do godziny 18.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień odbioru Zamówienia. Klient może odstąpić od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
  podany w pkt 9 ust. 1 Regulaminu. W powyższym przypadku zwrot dokonanych płatności przez Klienta zostanie zrealizowany zgodnie z pkt 7 Regulaminu.

7. Zasady zwrotu płatności dokonanych przez Klienta

 1. W sytuacji, gdy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu dokonanych płatności Klientowi, zwrot ten nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku Sprzedawcy do zwrotu należności. Zwrot należności następuje na rachunek
  bankowy, za pośrednictwem którego została dokonana zapłata.
 2. Jeśli identyfikacja rachunku bankowego jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym poprzez e-mail. Zwrot należności zostanie dokonany na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). Regulamin stanowi również
  regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 powyżej wskazanej ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Sprzedawca za pomocą Strony Sklepu udostępnia Klientowi usługę polegającą na złożeniu
  Zamówienia drogą elektroniczną lub umożliwieniu Klientowi założenia Konta.
 2. Klient, który rozpoczął korzystanie z usług objętych Regulaminem lub wyraził zgodę na przestrzeganie Regulaminu, zawiera jednocześnie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W celu korzystania ze Strony, Klient powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet ze standardowym systemem operacyjnym oraz standardową przeglądarką internetową.
 4. Sprzedawca informuje Klienta, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem, z jakim wiąże się korzystanie z sieci Internet i zaleca Klientowi, aby podjął odpowiednie kroki w celu zminimalizowania tego ryzyka.
 5. Sprzedawca zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, umożliwiającego korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, który uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu tworzącego tę usługę, w szczególności zapewniającego
  jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi.
 6. W przypadku konieczności modernizacji lub planowanych przerw w działaniu systemu lub też innych podobnych sytuacji, Sprzedawca jest uprawniony do powiadomienia o tym Klienta przez podany przez niego e-mail lub na Stronie Sklepu.
 7. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo lub w celu obejścia prawa, jak również w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami przez Klienta. Klient jest zobowiązany
  do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych Klientów i Sprzedawcy.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem.
 9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną ma zastosowanie pkt 5 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie reklamacji jest liczony od chwili wystąpienia zdarzenia uzasadniającego składanie reklamacji.

9. Postanowienia końcowe

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących sposobów komunikacji:
  1. adres email: sklepwww@cukiernialukullus.pl;
  2. nr telefonu: +48 726 26 26 10 w godzinach od 6.00 do 13.00
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca poinformuje o tym Klientów, publikując najnowszą wersję Regulaminu na Stronie oraz zamieści wiadomość o zmianie Regulaminu na Stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu będzie wchodzić w życie w ciągu 14 dni, przy
  czym Klientów dokonujących Zamówienia przed wejściem w życie zmiany obowiązuje Regulamin z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Klienci posiadający Konto mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Wypowiedzenia można dokonać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Złożenie wypowiedzenia jest tożsame z rezygnacją z korzystania z Konta przez Klienta. Złożenie
  wypowiedzenia dla Sprzedawcy oznacza konieczność usunięcia przetwarzanych danych Klienta, jednakże Sprzedawca jest uprawniony do przechowywania kopii, w takim zakresie jaki jest wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
  Unii Europejskiej. Takie kopie są traktowane w sposób ściśle poufny, niedostępny w żadnych innych celach oraz są natychmiast usuwane lub przekazane Klientowi, jeśli powyżej określone przepisy prawne nie będą miały już zastosowania. Brak złożenia
  oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w ww. terminie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu, przy czym przy pierwszym logowaniu Klient będzie mógł złożyć Zamówienie po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą na odległość stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.)
 5. Z zastrzeżeniem pkt 5 ust. 6 Regulaminu, spory związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2018 roku.