UNIA EUROPEJSKA

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy wsparcie  wysokości 239 723,31 zł. w ramach programu Dotacja na kapitał obrotowy  w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem dotacji jest utrzymanie działalności gospodarczej.