MY

Albert Judycki (z lewej), wnuk założyciela cukierni Jana Dynowskiego, absolwent wydziału etnologii UW oraz cukiernictwa w paryskiej Le Cordon Bleu.  Jacek Malarski: absolwent wydziału aktorskiego PWSFTviT w Łodzi oraz cukiernictwa w nazywanej Harvardem gastronomii Ecole Gregoire Ferrandi.